Ba rọi cắt lát

Mã:BRCL

Giá bán 12.900đ

Ba rọi được lóc từ phần thân giữa sau khi đã cắt phần cốt lết và sườn non. Ba rọi đảm bảo đủ 3 chỉ, độ dày bì và mỡ không quá 2cm, tề gọn gàng, phần màng mỡ xung quanh và mỡ dắt.

Sản phẩm liên quan